9 класс

Список литературы для обязательного чтения

 

Беларуская літаратура

Дрэва вечнасці : кн. для пазакл. чытання у 9 кл.– Мн, 2005. – 415с.
Абуховіч А. Вершы // Першацвет адраджэння; зб. – Мн, 1995.- С.62-65 
Арлоў У. Дзень, калі ўпала страла. // Арлоў У. Міласць князя Гераніма. – Мн, 1993.- С.4-38 
Арочка М. Судны дзень Скарыны. Мн, 2001. – 183с.; / / Брама неўміручасці : зб. – Мн,, 1996. –С.5-154 
Біблія // Дзіцячая Біблія .- 2002.- 542с.; Дзіцячая Біблія (урыўкі) // Маладзічок : зб. – Мн., 2000.- С..86-108 . 
Бічыль Д. Вершы. – Мн, 1999 // Адгалосак душы: зб. – Мн.,1997.-С.22-33 ; Споведзь калосся: зб. Мн., 1997.-С.286-306 
Бондар Т. Рагнеда. – Мн, 2005.- 128с. 
Бутэвіч А. Каралева не здраджвала каралю 
Іпатава В.Прадслава. Мн.,1997.- С.12-70 
Кавалёў В.Звар’яцелы Альберт //Дрэва вечнасці : кн. для пазакл. чытання у 9 кл.. – Мн, 2005. – 415с.
Каганец К. Модны шляхцюк // П’есы ХІХ-пач.ХХ ст.- Мн., 1998-С.84-97. // На Купалле: зб.- Мн, 1997.-С.50-63.
Караткевіч У. Дрэва вечнасци. Лятучы Галандзец, Скрыпка дрыгвы //Дрэва вечнасці : кн. для пазакл. чытання у 9 кл.. – Мн, 2005. – С.196-249 (8 экз.).
Конеў Я. Глеб Менскі 
Куляшоў А. Хамуціус // Куляшоў А. Паміж наступным і былым.- Мн, 1995. –С.415-535 ; Беларуская паэма: зб. – Мн., 1997.- С.338-458 ; //Танк М. Вершы і паэмы / М.Танк, А.Куляшоў, П.Панчанка. – Мн., 1999.- С.102-224 
Лойка А. Францыск Скарына, або Сонца Маладзіковае. // Слаўны сын беларусі: кніга пра Скарыну. – Мн, 1994.-С.56-130 // Ад роднае зямлі: зб.- Мн.,1999.- С.8-58 
Як агонь,як вада: раман-эсэ пра Янку Купалу.– Мн,. 2000.- 478с.
Лужанін М. Колас расказвае пра сябе: аповесць-эсэ.– Мн., 1997. — 462с. 
Мальдзіс А. Восень пасярод вясны. Як жылі нашы продкі ў XVIII ст.- Мн.2009.- 479с.
Мікуліч Б. Развітанне. // Галавач П. Спалох на загонах/П.Галавач -Мн.,1997.-С.323-351.
Наўроцкі А. Валун //Дрэва вечнасці: кн. для пазакл. чытання у 9 кл.– Мн, 2005.– С.250-267 
Рублеўская Л. Пярсцёнак апошняга імператара. // Рублеўская Л. Сэрца мармуровага анёла. – Мн, 2003. – С.6-80 .
Свой пачэсны пасад (кніга пра Янку Купалу) .– Мн, 1999. -334с. 
Тарасаў К. Памяць пра легенды. – Мн., 1994. 270с. 
Тры жыцці княгіні Рагнеды.- Мн,1997.– С.5-148. 
Чачот Я. Наваградскі замак. //Чачот Я. Свіцязь.– Мн.,1999.- С.65-68. 

Русская литература 

 1. «Слово о полку Игореве»
 2. М.В. Ломоносов. Оды
 3. Д.И. Фонвизин. «Недоросль»
 4. В.А. Жуковский. Баллады
 5. А.С. Грибоедов. «Горе от ума»
 6. А.С. Пушкин. Стихи. «Осень», «К Чаадаеву», «В Сибирь», «Я памятник себе воздвиг…» и др.
 7. А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»
 8. М.Ю. Лермонтов. Стихи. «Родина», «Дума», «Смерть поэта», «Поэт» и др.
 9. М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»
 10.  Н.В. Гоголь. «Мёртвые души»
 11.  Г.Р. Державин. Стихи
BelarusianEnglishRussian